2017. március 31.

Nyomtattatott Kolosváratt


T ragikus sorsú könyvnyomtatónknak, Misztótfalusi Kis Miklósnak (1650-1702) a kolozsvári officinájából került ki a fent látható könyv, kereken 1700-ban.

Misztótfalusi Kis Miklóssal először talán úgy 30 évvel ezelőtt találkoztam, egy szép kiállítású könyv segítségével. A könyv szerzője Haiman György, címe pedig egyszerűen Tótfalusi Kis Miklós volt (az alcíme már ennél többet mond: A betűművész és a tipográfus élete műve betűinek és nyomtatványainak tükrében. Nagyon sokszor átlapoztam ezt a könyvet annak idején, csodáltam a benne lévő rengeteg szép illusztrációt, melyek Misztótfalusi kiadványairól (főként címlapjaikról) készült hasonmások voltak. Ekkoriban még gondolni sem mertem volna, hogy valaha is tulajdonomba kerülhet egy eredeti nyomtatvány tőle. Azóta, az utóbbi 1-2 évben, több könyvét is láttam az itthoni antikvár piacon - legutóbb a híres Arany Bibliájából is egy példányt (amire eleinte szemet vetettem, de aztán az ára miatt mégsem indultam az érte való versenyben). Viszont a birtokomba került ez a könyv.


Korabeli, restaurált pergamenkötés borítja. Címlapja a kor ízlésének megfelelően kissé zsúfolt, ám mégis szépen rendezett. Mint látható, a címlap is restaurált; koszossága arra vall, hogy a könyvtest sokáig lehetett kötés nélkül. (Talán ez a kötése eredetileg egy másik könyvé volt.) Maga a mű teológiai témájú (mint a legtöbb, ebben az időben nyomtatott könyv Magyarországon). Szerzője Debreceni Ember Pál (~1661-1710), aki ez időben Losoncon volt pap. A mű végén egy jóval rövidebb terjedelmű, szintén teológiai munka található (a címlapon is említve van, tehát a könyv szerves részét képezi), melynek szerzője Martonfalvi György (1635-1681), a debreceni kollégium egykori tanára volt.

Misztótfalusi Kis Miklós munkáira a szépen metszett betűk és a gondos, ízléses tipográfia jellemző. Ízlését az Amszterdamban töltött évei formálhatták, ahol néhány év alatt nyomdászinasból saját officinát működtető, egész Európa szerte híres mesterré vált.

Néhány további kép a könyvről:


A bal oldalon bibliai idézetek, míg a jobb oldalon a könyv ajánlása olvasható.Jobb oldalon a tulajdonképpeni mű első oldala.A könyv Debreceni Ember Pál-féle részének a vége egy szép záródísszel. Némileg a papír milyensége is látszik a képen.A mű hibajegyzéke; az előző képen látott záródíszes levél verzóján.A könyv érdekessége, hogy a két mű közé kötött üres levelekre kézírással Debreceni Ember Pál művének betűrendes mutatóját írta be egy korabeli kéz.Martonfalvi György rövidke művének kezdőoldala.A könyv utolsó eredeti levelének a verzóján látható kézírásos bejegyzés 1724-ből, egy bizonyos Debreceni Király Mihálytól.A könyv RMK-beli adatlapja itt látható.

vissza az oldal tetejére

vissza a címlaphoz