2016. december 17.

Egy korai debreceni nyomtatvány


T avalyi szerzeményem az a könyvecske, amit most szeretnék bemutatni.
A régi debreceni nyomtatványok - lévén debreceni vagyok - mindig is a szívem csücskei voltak. Ez a darab a nagy múltú debreceni nyomdászatnak egy meglehetősen korai képviselője, hiszen 1610-ből származik (az első könyvet Debrecenben 1561-ben nyomtatták, ez Méliusz Juhász Péternek A Szent Pal apastal levelenec mellyet a colossabelieknec irt predicacio szerent valo magyarázattya volt).
Kezdjük a bemutatást a könyv fedőlapjával, mely becslésem szerint a 18. század végéről származik (bár azt is el tudom képzelni, hogy ez a félpergamen kötés a mai állapotát talán csak a 20. században nyerte el):
Ez pedig a könyv címoldala:A letisztult, szép elrendezésű a címlap a keretdísszel együtt szerintem világszínvonalú volt abban az időben. Sajnos a könyvet kötésekor nem hozzáértő módon vágták körbe - talán valamiféle könyvkötői praktikával esztétikusabbá lehetne tenni. Érdekesség, hogy Debrecen neve c-vel (és nem cz-vel) van írva.
Íme közelebbről a címlap nyomtatása:Mint a fenti képen látható, a könyv nyomtatója Lipsiai Pál, teljes nevén Lipsiai (Lipcsei) Rheda Pál volt, aki 1596-tól 1619-ig vezette a debreceni nyomdát. Csakúgy, mint korábbi vagy kortárs pályatársai, ő is művelt nyomdász volt - könyveit nemcsak nyomtattta, de szöveggondozott és fordított is - idegen nyelvből magyarra -, ha kellett. Ez utóbbi képességének köszönhetjük jelen könyvünk megjelenését is, ez ugyanis, mint a címlapja is utal rá, egy fordítás. A Lex politica dei eredeti német nyelvű kiadása 1578-ban jelent meg, Frankfurtban.
Maga a mű - ez is olvasható a címoldalon - az emberi viselkedés szabályait leíró bibliai részeket tartalmazza, vagyis egyfajta keresztény értékeken alapuló praktikus jogi vezető. A magyar nyelvű kiadásnál a vizsolyi biblia szövege volt az irányadó forrás.

A könyv ajánlásának az eleje és a vége, ahol Lipsiai Pál könyvnyomtató-ként mutatkozik be.:


Érdekesség, hogy e mű ugyanebben az évben kétszer is megjelent. A mi változatunk negyedrét, a másik változat viszont tizenkettedrét formátumú. Azt a kisebb alakút nyomtatták korábban - tudjuk ezt egyrészt abból, hogy az előszavát Lipsiai 1610. január 10-ére keltezte (kizárt dolog, hogy az év első napjaiban még egy másik könyv - a mi kiadásváltozatunk - nyomtatásával foglalatoskodott volna, majd pár nappal később már egy újabb könyv - a mű kisebb alakú változatának az - előszavának a nyomtatását fejezte be), másrészt abból, hogy a nagyobb alakú változat címoldalának verzóján a második bibliai idézet ki van javítva (a kisebb kiadásváltozatnál még hibásan szerepel), sőt ki lett egészítve egy harmadik idézettel is.

A Lipsiai-féle debreceni nyomda cifráiból két példa a könyvből:

Egy másik érdekesség, még mindig a két kiadásváltozat vonatkozásában, hogy a negyedrét formátumú kiadás nyomtatásánál a nyomdász a tizenkettedrét formátumú kiadás tördelését használta fel, mégpedig úgy, hogy az utóbbinak az egyhasábos szedését duplázta rá az előbbinek az oldalaira, amely így kéthasábos lett. Ezt a technikát hívják áttördelésnek - ennek az eljárásnak ez a könyv egy korai szép példája. A módszerre - és a nagyobb formátumú kiadásra - valószínűleg azért volt szükség, mert abban az időben már nyomtatás alatt állhatott Werbőczy István Decretuma (Debrecen, 1611), és Lipsiai szerette volna azzal egybekötve forgalmazni a Lex Politica Deit.

A mű és a könyv vége (az utolsó levelen az index található), restaurálva:

A könyv adatlapja az RMK-ban itt olvasható, míg egyik példányának a beszekkenelt változata itt látható. A valamivel korábban megjelent tizenkettedrét alakú változatnak az RMK-s adatlapja itt, míg egy beszkennelt példánya itt látható.

vissza az oldal tetejére

vissza a címlaphoz