2015. december 15.

Egy tűzvész emlékezete


Az év utolsó könyvbemutatójában (a következő bejegyzés az eltelt egy év mérlegének megvonása lesz a könyvgyűjtő szemszögéből) egy igen ritka nyomtatványt - egyben a magyar ponyvairodalom egyik korai képviselőjét - szeretnék bemutatni.

Ez a kiadvány mindössze 8 levélnyi, így inkább csak a keményfedeles kötése teszi könyvszerűvé. A kötés egyébként viszonylag új keletű, bár nekem úgy tűnik, régebbi anyag felhasználásával készült:A kiadványnak sem nyomtatásának helyét, sem nyomdahelye nevét nem tudjuk biztosan, de feltehetően Debrecenben készült. A nyomtatási éve viszont már szerepel a címlapján, és ez 1802.
Két epikus művet tartalmaz, bár a második igazából csak afféle kiegészítő a "fő mű"-höz. A fő mű szerzője Szűts Sára, címe pedig - ez egyben a kiadvány címe is: A' Debreczenbenn 1802-dik esztendőben junius 11-dik napján történt nagy tűzről íratott versek.
Íme a címoldal:...és a mű első oldala:Szűts Sára 18 éves debreceni leányzóként írta e költeményét, mely a híres-hírhedt 1802-es debreceni tűzvésznek állít emléket. Ebben a tűzvészben égett le a gótikus András-templom, amely a mai Nagytemplom helyén állt és a Kollégium (a ma látható, klasszikus stílusú Kollégium-épületet e tűzvészt követően építették meg, csakúgy, mint a Nagytemplomot). A kilenc órán át tartó tűzben 1500 ház - a város házállományának harmada - égett le, vagyis a tűz átlagosan percenként három házzal végzett. Pokolszerű látvány lehetett...E naív költeményecske történeti jelentőségét annak a hangulatnak a dokumentálása adja, ami akkor, a tűz idején jelen volt a városban; ám ezen túlmenően egy kis irodalomtörténeti szerep is jutott neki: Csokonai versben gúnyolta ki a verset, melyet gyarló sorúnak, illetve czérnásnak (jelezve, hogy fércműnek tartja) nevezett, annak ellenére, hogy Szűts Sára eképpen mentegeti magát műve végén:A kiadványban Szűts Sára költeményét követően bizonyos Székelly József verse olvasható, hasonló stílusban, ugyancsak erről a tűzvészről:Érdekes lenne megtudni, hogy a két "népi" szerző hogyan tudott publikációs lehetőséghez jutni. Sajnos az interneten semmi információt nem találtam a személyükre nézve, talán debreceni levéltárakban több nyomra bukkanhatnánk.
A kiadvány nyomdahelyét a betűinek a kortárs debreceni (esetleg Debrecen környéki) nyomdák betűkészletével való összevetésével lehetne beazonosítani. Ezt meg is fogom vizsgálni, és ha jutok valamire, azt a címlapon, a Friss tartalmak rovatban jelezni fogom.

Az én példányom felépítése: elülső fedőlap; címoldal (verzója üres); Szűts Sára költeménye (9 oldal); Székelly József költeménye (négy és fél oldal); hátsó fedőlap.
Az ívek jelzése: a 2. levél rektóján: )( 2, a 3. levél rektóján )( 3, a 4. levél rektóján )( 4, és az 5. levél rektóján )( 5. Máshol nincsenek ívjelzések.
Egyéb jellemzők: a kötés mérete 176x107mm; lapszámozás nincs, őrszavak viszont vannak; Szűts Sára költeménye kezdő oldalának tetején - )( 2 ívjelzésű levél rektója - Dt. III-1761. kézi beírás; a nyomtatvány közepén (a 4.-5. levél között) hosszában félbehajtott erősítő kartonlapocska; a leveleken nincs vízjel.
Díszítések, cifrák: a címoldalon fametszetes záródísz; a címoldal alján díszes elválasztóvonal; Szűts Sára költeménye kezdőoldalának tetején fametszetes kezdődísz;
Szűts Sára költeménye záróoldalának alján rövid záróvonal; Székelly József költeménye kezdőoldalának tetején egy hármas kezdővonal, illetve ez alatt egy díszes elválasztóvonal; a nyomtatvány utolsó oldalán fametszetes záródísz.
A címoldalon apró restaurátori munka látható.

Szűts Sára nevéhez még egy megjegyzés: a Mokka adatbázisában - lásd itt - Szűts Sára vezetékneve rövid ü-vel van jelölve. Ha figyelmesen megnézzük a kiadványt, akkor szembetűnik, hogy a nyomda betűkészletében nem voltak hosszú ő és ű betűk, így ezeket a betűtörzsek fölé tett százalékjel-szerűséggel jelezték. Szűts Sára neve egyedül a címoldalon látható, és ott bizony nem rövid ü-vel, hanem ezzel a jellegzetes százalékjel-szerűséggel kombinált u-val van írva. Sajnos, ha az adatbázisban a Szűts Sára névre keresünk, akkor nem ad találatot, csak akkor, ha a Szüts Sára nevet használjuk.

A könyvecske végén látható szép záródísz:vissza az oldal tetejére

vissza a címlaphoz