2015. november 15.

Az első illusztrált Vergilius


Ez alkalommal ismét egy egy levélből álló töredéket mutatok be, illetve ennek kapcsán magát a teljes kiadást is, melynek egy példányából ez a levél származik.
A mű Vergilius műveit (Opera) tartalmazza: az Eclogákat, a Georgicát, az Aeneist, néhány rövidebb írását, illetve egy afféle mesterséges, 1428-ban íródott kiegészítést az Aeneishez - az egyébként befejezetlen mű ilyetén való befejezését - egy olasz költőtől, Maffeo Vegio-tól (humanista nevén: Maphaeus Vegius), Az Aeneis 13-dik könyve címmel.
A könyv 1502-ben, Strassburgban jelent meg. Ez volt az első illusztrált Vergilius-kiadás.¹ Ám nem csupán ez teszi különlegessé ezt a kiadást, hanem a benne található illusztrációk szépsége is, melyeknek köszönhetően ez az egyik legjelentősebb német földön nyomtatott reneszánsz könyv.



Ha valaki olyan szerencsés, hogy a teljes könyvet a kezébe veheti (2013-ban a Christie's egyik New York-i aukcióján 35 000 dollárjába került ez egy újdonsült tulajdonosnak), akkor több mint 200 fametszetben gyönyörködhet, köztük láthat néhány egész oldalasat és egy dupla oldalasat is. Az én példányom kicsit rendhagyó, mivel ez az egyetlen olyan fametszet a könyvben, amely bár nem egész oldalas, mégsincs alatta, felette vagy mellette szöveg az oldalon.



Ez a metszet egy, az Aeneashoz tartozó illusztráció; Aeneas Trákiába való megérkezését szemlélteti. (A kép egy kicsit csalóka, a valóságban nem ennyire láthatóan foltos a lap - kénytelen voltam egy kis tónusélinkítő effektust használni, hogy a vaku fakító hatását a metszeten ellensúlyozzam.)
A könyvben a címoldal a legelső nyomtatott oldal; ha ezt vesszük a könyv első oldalának, akkor a fenti metszet a 387. oldalon található. Ennek a levélnek a verzóján, vagyis a 388. oldalon pedig ez látható:



A könyv nyomtatója és kiadója Johannes Grüninger volt, aki Sebastian Brantot kérte fel a Vergilius-szövegek gondozására. A humanista Brant ekkorra már jelentős ismertségre tett szert, nemcsak mint a korábban a Bázeli Egyetemen jogot tanító, majd Strassburgban jogászként praktizáló tudós értelmiségi, hanem mint A bolondok hajója című nagy sikerű szatírikus történet szerzője is. (Ennek a könyvnek az 1494-es első kiadásából való az exofficina fejlécének illusztrációja is.)

A metszetek művészi kivitelezése ahhoz a fametszetkészítőhöz kötődik, akinek az utókor A Grüninger-nyomda Néhai Mestere nevet adta, az igazi neve sajnos nem ismert. Brant azt írja a könyv bevezetőjében (Ad lectorem Operis), hogy a metszetek a betűket nem ismerők számára nyújtanak fogódzót a szöveg megértésében, ám jelentőségük a mai kor embere számára ennél jóval nagyobb. Kiemelkedő művészi értékükön túlmenően egyben korrajzok is, melyek ama 15. század végi-16. század eleji reneszánsz világ rekonstruálásában nyújtanak számunkra segítséget, egyben támpontot jelentenek a kor reneszánsz embere világlátásának jobb megismeréséhez.

Még néhány részlet a metszetről - a metszet központi része:



Aeneas hajója Trákia partja felé közelít:



Egy érdekes erdőrészlet:



Városkép:



És végül egy közeli kép a metszet hátoldalán lévő, gyönyörű tipográfiájú szöveges oldalról:



Aki kíváncsi e könyv többi fametszeteire is, az itt végiglapozhatja az egész könyvet (a link ennél a metszetnél nyitódik).




¹ Ezt követően, 1840-ig, valamivel több mint 550 további illusztrált Vergiliust adtak ki a világon. Lásd ezzel kapcsolatban Werner Suerbaum munkáját - Handbuch der illustrierten Vergil-Ausgaben 1502-1840: Geschichte, Typologie, Zyklen und kommentierter Katalog der Holzschnitte und Kupferstiche zur Aeneis in Alten Drucken; mit besonderer Berücksichtigung der Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek München und ihrer Digitalisate von Bildern zu Werken des P. Vergilius Maro. Bibliographien zur klassischen Philologie, Bd. 3. Hildesheim/New York: Georg Olms, 2008. pp. 684.



vissza az oldal tetejére

vissza a címlaphoz