2015. szeptember 28.

Egy becses Jókai-kézirat


E gy igazi különlegességet szeretnék most bemutatni. Néhány hónappal ezelőtt jutottam hozzá egy három levélből álló Jókai-kézirathoz, pontosabban kézirattöredékhez. A töredék a Fekete gyémántok című híres regény egy teljes fejezetét tartalmazza, két és fél oldalnyi beírt szöveggel. A fejezet címe: Ki hogyan gyászol? - ez a könyv 47 fejezetéből az utolsó előtti.

A három levelet hártyapapír védi, melynek elülső részén a következő két szöveg van írva ceruzával: Jókai Mór kézirása. Részlet a Fekete gyémántokból Kaptam Lőrinczy Marcsától 1938' nov.19., illetve: Isten Éltessen Edithkém! (az utóbbi bejegyzés más ceruzával írva).

Íme a kézirat a hártyapapírral:Jókainak ez a regénye 1870-ben jelent meg (az ezt megelőző évben jelent meg a Kőszívű ember fiai). Az Országos Széchényi Könyvtár birtokában van egy kis jegyzetfüzet, melyben a Fekete gyémántok cselekményére vonatkozó vázlatok vannak az írótól - ezek keletkezési idejét 1869 nyarára teszik a kutatók. Ezt támasztja alá a Jókai alapította A Hon című napilapban, szintén ugyanebben az évben (sajnos a pontos dátumhoz minden kétséget kizáróan egyelőre nem fértem hozzá, de ha jól sejtem, akkor augusztus 31-én) közölt rövid hír, melyben tudatják az olvasókkal, hogy az író újabb, nagy lélegzetű regényét a következő évtől fogják közölni. A kérdéses regény címe ekkor még Hogyan kell meggazdagodni volt, melyet aztán Jókai megváltoztatott. Erről az újság egy későbbi, 1869. szeptember 8-i száma is tájékoztat: Jókai Mór a Hon és Neuer Freier Lloyd jövő évi tárcájában közlendő nagy regényének címe, nem mint a múltkor írtuk: ‚Hogyan kell meggazdagodni’, hanem ‚Fekete gyémántok’ lesz.
A Hon végül már 1869. december 28-án elkezdi közölni a Fekete gyémántokat. Ekkor viszont még nem készült el a teljes mű - azt Jókai "menet közben" írta.
A regény közlését az újság 1870. július 10-én fejezi be (önálló kötetben augusztusban jelenik meg). Még azt is tudjuk, hogy utóljára a regény első fejezete készült el, melyben az a bizonyos földtörténeti vázlat van.
A fentiek alapján a regény birtokomban lévő (utolsó előtti) fejezetét Jókai valamikor 1870 nyarának elején írhatta.

Íme a kézirat három jellegzetes, Jókaira jellemző lila tintával beírt oldala:A következő képen a fejezet utolsó mondata olvasható - Így gyászolt Iván. -, alatta egy lezáró vízszintes vonallal. Ami ez alatt van ceruzával, arról eleinte azt gondoltam, hogy az egy Jókai-szignó - most inkább azt gondolom, hogy azt jelzi, hogy folytatása következik...Itt pedig a kézirat legerősebben javított része látható. A ceruzás javítások, összehasonlítva az írásképüket a lila tintás írással, szintén Jókaitől származnak. A regény végleges, nyomtatott változata az itt lévő javításokkal jelent meg, tehát az áthúzott részek nem lettek publikálva.A kézirat utolsó levelének a verzója és a védő hártyapapír hátsó része:A regény keletkezésére vonatkozó információkat Nacsády József nagyszerű tanulmányából vettem, mely itt olvasható.

vissza az oldal tetejére

vissza a címlaphoz