2015. augusztus 14.

Kéziratos könyv a magyar királyokról


H istoria Regum Hungariae a címe Keresztszegi gróf Csáky Lajos - vagy ahogyan ő írta a nevét, latinosan: Ludovicus Csáky de Kereszt-szegh - kéziratos munkájának, mely 1804-1805-ben keletkezett.
A 196, ugyancsak kézzel számozott oldalt tartalmazó, latin nyelven íródott mű a magyarországi királyokat mutatja be kérdések és a rájuk adott feleletek formájában, az Árpád-házi királyoktól kezdve egészen a Csáky Lajos korában uralkodó Ferenc királyig.Csáky Lajos a bécsi udvarban szolgáló királyi kamarás volt. Egyik alapító szponzora a Ludovika-akadémiának.
A Csáky-család a saját honlapjuk szerint a Csák nemzetséghez tartozik, akiknek az egyik felmenője ugye Előd volt, a honfoglaló hét vezér egyike. A Wikipédia viszont azt írja róluk, hogy az Árpád-kori Zsidó nemzetségből származnak. Azt mindkét forrás állítja, hogy az ország egyik leggazdagabb nemesi családja volt, közülük kerültek ki Szepes vármegye főispánjai.Csáky Lajos ezt a könyvet a negyvenes éveiben írta, a címlap szerint a saját maga használatára, de lehet, hogy az akkor 10-11 éves Henriette lányára is gondolt készítésekor, majd díszes, magyar címeres aranyozott bőrkötésbe köttette.

Érdekes jövőbeni feladat lehet annak kiderítése, hogy krónikája megírásához egy vagy több művet használt-e fel. (Jobban örülnék, ha az utóbbi derülne ki.)
Elképzelhető, hogy forrásként szolgálhatott neki Pray György, akinek teljesen hasonló című munkája – Historia regum Hungariae – e kézirat elkezdése előtt mindössze három évvel (Buda, 1801) jelent meg. De Pray írt ezt megelőzően is hasonló történelmi műveket.
Ugyanígy felhasználhatta Katona István Historia critica regum Hungariae című monumentális munkájának korai részeit, amelyet 1779 és 1817 között jelentettek meg, negyvenkét kötetben.

Az Árpád-ház leszármazási fája Csákytól.


A könyv összetétele: szabadon álló elülső előzéklap; 2 számozatlan levél; 98 számozott levél; szabadon álló hátsó előzéklap.

A kötés mérete: 118x181mm. A levelek mérete a hosszmetszés mentén: 177mm.

vissza az oldal tetejére

vissza a címlaphoz