2015. április 30.

Egy krúdában maradt RMK*-könyv


E bben a könyvismertetőben egy olyan művet mutatok be, amely végül nem nyerte el az őt megillető könyv formát - az ívek, melyekre nyomtatták, további feldolgozás, bekötés nélkül, ún. krúdában maradtak (cruda, lat.= nyers).

Íme egy kép róla:
A nyomtatott ívek Gyöngyösi János Vellus aureum beatificandae animae című áhítati művét tartalmazzák, melyet 1665-ben nyomtattak Lőcsén. Összesen öt ilyen, a fenti képen látható ív van a birtokomban, melyek kereken 120 oldalnyi nyomtatott anyagot tartalmaznak (az ívek mindkét oldalára nyomtattak, oldalanként 12 könyvoldalt). A mű teljes, vagyis megvan minden lapja, oldala. Ebben a krúdában maradt állapotában ezen a példányon kívül még kettőről van tudomásom.
Érdekesség, hogy egy ideig csak egy példányról tudott az antikvár irodalom: a Honterus Antikvárium egyik 2009. évi aukciós katalógusában az "Egy példánya ismert!" megjegyzést fűzték a tételhez. Majd egy fél évvel később, a Központi Antikvárium is közzétett egy másik krúdában maradt példányt. Az én példányom ezután másfél évvel, 2011. végén bukkant fel először, szintén a Honterus Antikvárium katalógusában, majd ezt követően többször is megjelent a Darabanth Aukciósház árverésein, mígnem felfigyeltem rá, és "lecsaptam" rá.

A szerző, Gyöngyösi János (?–1675) ferences szerzetes volt Kassán, ahol szerzetestársai gyóntatójaként is tevékenykedett. Művét Wesselényi Ferencnek ajánlotta, aki a könyv kiadásának a költségeit fedezte. Wesselényit egyébként a könyv kiadásának évében választották az ország nádorává. Még ugyanebben az évben kiadták magyarul is Arani giapjubul ekesittetet ruha a dücziöendö leleknek... címmel. A magyar nyelvű változatban az ajánlás Wesselényi feleségéhez, Széchy Máriához szól.

A könyv nyomtatója - mind a latin, mind a magyar nyelvű változaté - Brewer Sámuel volt. A lőcsei Brewer-féle nyomda az ország egyik legjelentősebb nyomdája volt ekkor - nemcsak a nyomdatermékeinek számát, de a minőségét tekintve is. Ebben a könyvben nyomtatója vezetékneve Breverként van írva.

Nyomdászattörténeti érdekesség az a megőrződött nyugta, amely szerint a nyomtató Brewer Sámuel 1666. január 2-án Szabó Mártontól, aki Wesselényi tiszttartója volt, 138.50 forintot kapott e könyv nyomtatási költségeinek fedezésére.

*: lásd: Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár

További képek a könyvről itt láthatók:


forrás:

•  A könyv leírása az RMK II.-ben:
http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/a79/a8f/eaa?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0 (új ablakban nyitódik)

•  A Brewer-nyugtáról itt olvashatunk (a 367. oldalon):
epa.oszk.hu/00000/00021/00081/pdf/359-370.pdf (Eredeti megjelenési helye: Magyar Könyvszemle 15. évfolyam 3-4. füzet 1890. július-december, p.367.) (új ablakban nyitódik)

•  A lőcsei Brewer-nyomdáról Pavercsik Ilona kiváló, rendkívül részletgazdag, kétrészes dolgozata itt:
epa.oszk.hu/01400/01464/00016/pdf/353-408.pdf (Eredeti megjelenési helye: Pavercsik Ilona: A lőcsei Brewer-nyomda a XVII-XVIII. században I. (in: Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1979, pp.353-408).) (új ablakban nyitódik)
...és itt olvasható:
epa.oszk.hu/01400/01464/00017/pdf/349-473.pdf (Eredeti megjelenési helye: Pavercsik Ilona: A lőcsei Brewer-nyomda a XVII-XVIII. században II. (in: Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1980, pp.349-473).) (új ablakban nyitódik)

•  E könyv latin ill. magyar nyelvű kiadásairól itt olvashatunk bővebben (lásd a 3213. ill. 3214. számú tételeknél):
mek.oszk.hu/11900/11979/11979.pdf (Eredeti megjelenési helye: P. Vásárhelyi Judit (szerk.): Régi magyarországi nyomtatványok IV. 1656-1670., pp. 560-562.) (új ablakban nyitódik)

•  Wesselényi Ferenc és az áhitati irodalom kapcsolatáról itt olvashatunk bővebben:
http://plone.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/ghesaurus-1/SzelesteiNagy-Ghesaurus.pdf (Eredeti megjelenési helye: Csörtsz Rumen István (szerk.): Ghesaurus - Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, pp. 389-394.) (új ablakban nyitódik)vissza az oldal tetejére

vissza a címlaphoz