Perem: (vagy: kantni; vö. ném. kante=szegély, él) A keménytáblás kötésű könyveknél a kötéstáblának a könyvtesten túlnyúló része.


Posszesszori bejegyzés: A könyv (előző) tulajdonosát jelző bejegyzés (pl. "X.Y. tulajdona").


Probatio pennae: [lat. =tollpróba] Egy-egy újonnan elkészült tollat a középkori írnokok mindig kipróbáltak valami kevésbé értékes papíron (pl. itatóspapíron, ami egyébként is a kezük ügyében volt munka közben), hogy az megfelelően működik-e - így néhány szót írtak rájuk. Ha megfelelő volt az írásminta, akkor használták csak a tollat a rendes írópapíron. Olykor előfordult, hogy ezeket a tollpróbának használt papírokat később felhasználták könyvek bekötésénél, és így ezek az írásminták, kultúrtörténeti érdekességként, fennmaradtak.


Proveniencia: [lat. provenientia=előjövés] Egy könyvnek az eredetére, korábbi tulajdonosainak személyére vonatkozó kifejezés. Könyvészeti szempontból legkifejezőbben talán tulajdonlás-történetnek lehetne magyarítani. Angolul provenance.

vissza az ABC betűihez