Editio princeps: [lat. =első kiadás] Olyan műveknek az első nyomtatott kiadása, amelyek azelőtt csak kéziratos formában voltak elérhetők. Különösen a klasszikus görög és latin szerzők műveinek az első nyomtatott kiadásait nevezték így. Az editio princepsek virágkora a 15. század közepétől a 16. század elejéig tartott - ekkorra minden kiadásra alkalmas középkori kézirat, kódex szövegét kinyomtatták. A Biblia editio princepse az 1455-ös Gutenberg-biblia volt. Egyéb első kiadások: Cicero - 1465, Mainz; Arisztotelész - 1475, Párizs; Iliász és Odüsszeia - 1488-89, Firenze (együtt jelentek meg).


Előzéklap: A könyvtestet a kötéstáblához rögzítő, a könyv lapjainál keményebb papírból készült lap. Mindig párban áll, melynek egyik lapja a kötéstábla belső oldalához van ragasztva, míg a másik lapja szabadon áll. Attól függően, hogy a könyvtest elején vagy hátulján találhatók, beszélünk elülső és hátsó előzéklapokról.


Ex officina: [lat. =műhelyből] Egy könyv kiadójának-nyomtatójának a jelölésére szolgáló előtag. Pl. Ex officina Christophori Plantini jelentése: Christophorus Plantinus műhelyéből (ti. származik a könyv).

vissza az ABC betűihez