Akantuszlevél: [vö. lat. Acanthus - a növényvilágon belül az Akantusz-, vagy más néven Medveköröm nemzetség tudományos neve] Középkori kódexekben használt látványos díszítőmotívum (a korinthoszi oszlopfőkön is ilyen levelek láthatók).

Angolvászon: egy könyvkötő vászon típus, amelynek textúrája némiképp hasonlít a bőrhöz, felülete pedig általában fényes. A 19. század első felétől használták, de igazi fénykora a század második felére esett.


Apud: [lat. =-nál, -nél] Egy könyv kiadójának-nyomtatójának a jelölésére szolgáló előtag. Pl. Apud Paulum Manutium jelentése: Paulus Manutiusnál (ti. Paulus Manutius nyomdájában készült a könyv).


Aranymetszés: könyvészeti szóhasználatban nem azt a bizonyos "isteni arányosság"-ot jelöli (bár a betűk metszésénél is alkalmazzák ezt az arányossági elvet), hanem a levélélek aranyozását jelenti. Egy könyv levéléleit aranymetszéseseknek hívjuk, ha azok aranyozottak. Lásd még: élmetszés

vissza az ABC betűihez