Tevan Andor: A könyv évezredes útja

Tevan Andor könyve egyike azon műveknek, melyet minden régi könyveket szerető embernek érdemes elolvasnia, komoly gyűjtőknek pedig kötelező olvasmány.
Mint szerzője is írja előszavában, nem szakkönyvnek íródott, így ez egy jól olvasható, mégis, rendkívül informatív könyv. Ha valaki szeretné, hogy egy alapos rálátása legyen mindarra a világra, amelyre a betű, a papír, a könyv, a nyomdászat, a nyomdászat európai és magyarországi elterjedése címszavakkal utalhatunk, akkor ezen egy könyv elolvasása után birtokában lesz annak a rálátásnak.

Tevan Andor végigvezet minket azon az úton, amely az európai könyvnyomtatás kialakulásához vezetett, majd miután itt, Gutenbergnél, kicsit elidőzött, továbbvisz minket, és bemutatja, hogy az egyes európai országokba miként jutott el a könyvnyomtatás, és azután hogyan fejlődött ott tovább.
Nemcsak a német, itáliai vagy francia könyvnyomtatásról kaphatunk átfogó képet, de olyan különleges helyszínekről is, mint Prága, Krakkó vagy Brünn. És persze a magyarországi helyzet ismertetése sem hiányzik.

Néhány fejezetcím a könyvből: A könyv alakja megváltozik. Kódexek, láncoskönyvek • Gutenberg munkamódszerei és szerszámai • A magyar nyomdászat kezdetei • A könyvnyomtatás fénykora Olaszországban • Misztótfalusi Kis Miklós élete és tragédiája • A debreceni, nagyváradi és gyulafehérvári nyomda • Rövid szemle a könyvkötés területén