Erdődy János: Így élt Gutenberg

Erdődy János Gutenberg-könyve, mint azt a sorozat jellege, amelyben megjelent, is sejteti, a fiatalabb korosztály számára íródott. Nekem az volt az érzésem, hogy ez egy kompilátum - mégpedig nagyrészt Fitz József Gutenberg-könyvéből ollózva, és itt némileg átfogalmazva. Még viszonylag mellékesnek tűnő adatokat is átvett tőle, mint például hogy évente hány munkanap volt a középkori Németországban.
Két, eredetinek vélt gondolatot emelnék ki a könyvéből - az első egy rövid megállapítás, mely talán mindenki számára magától értetődő, és csak azért idézem, mert néha jó leírva látni lényeges dolgokat, míg a másikban egyszerűen csak a gondolatkalandozás tetszett:

Gutenberg János nem egy pillanatnyi felvillanás zsenije volt, hanem az évtizedes szívós és következetes munka óriása.

Furcsa zárt "kisvilág" lehetett a Gutenberg-műhely. Ez az ember kétségtelenül egy eszme megszállottja volt egész életében. Ezt az eszmét akarta szolgálni, de ezt a gyakorlatban is meg kellett valósítania, és közben pénzt is keresnie. "Officinának" nevezett műhelye hát a nagy gondolat temploma volt, ugyanakkor kísérleti laboratórium és egyben: haszonra dolgozó ipari üzem is, amelynek el kellett tartania magát.